ANBI-gegevens

Een aanvraag voor rangschikking als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) bij de belastingdienst is toegekend. Voor meer informatie over de ANBI status en haar belastingvoordeel, zie www.belastingdienst.nl.

Het beleidsplan van de Stichting is te vinden in dit pdf-document. De statuten van de Stichting zijn op verzoek beschikbaar. De Stichting is bij de Kamer van Koophandel onder nummer  67536875. Het Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN) is 857059695.
Bank: NL 76 TRIO 0338494235

Financiële verantwoording

Stichting Kruimeltje zal elk jaar via deze website haar jaarverslag publiceren.

Klik hier voor het jaarverslag 2020.
Klik hier
voor het jaarverslag 2019.
Klik hier voor het jaarverslag 2018.
Klik hier voor het jaarverslag 2017.
Klik hier voor het jaarverslag 2016.

Het postadres van de Stichting is:
Noordsingel 43c,
3035EJ Rotterdam

Adresgegevens

Stichting Kruimeltje
Noordsingel 43c
3035EJ Rotterdam

Contactgegevens

Contact: Nicoline van Rappard
Mobiel: 06-40419929
E-mail: info@stichtingkruimeltje.nl

Overige gegevens

KVK nr: 67536875
RSIN nr: 857059695
IBAN: NL 76 TRIO 0338494235