Skip to main content

BBL-basisopleiding Metalent

Doelstelling Stichting Metalent:
Metalent is een initiatief van Deltametaal, al 50 jaar een spil in de metaalsector. Door intensieve samenwerking met bedrijven en beroepsonderwijs bevordert Metalent de instroom van jongeren in de metaal, metalektro, industrie en maritieme sector. Door de spil te vormen tussen bedrijven, bedrijfsvakscholen en het beroepsonderwijs (vmbo, mbo en hbo) helpt Metalent om de aansluiting tussen bedrijfsleven en onderwijs in bovengenoemde sectoren te verbeteren. ( www.metalent.nl )

Metalent: de verbinding tussen bedrijf en jong talent!
Stichting Kruimeltje vraagt uw aandacht voor de activiteiten van Metalent. Metalent is een stichting die op een unieke wijze zorgdraagt voor de instroom van mbo- en hbo- jongeren in de metaal-, de metalektro-, industrie en maritieme sector. Door haar specifieke werkwijze slaagt Metalent er in om een hoog succespercentage te halen. Meer dan 80% van de leerling/studenten die door Metalent worden begeleid, komen aan het eind van hun twee-   of driejarig leer/werk traject in een vaste baan terecht.

Dit hoge slagingspercentage wordt gerealiseerd door een aantal factoren. De kandidaten die zich bij Metalent aanmelden voor het BBL- traject worden gescreend op capaciteiten, persoonlijkheid en een aantal praktische basisvaardigheden. Het BBL–opleidingstraject houdt in dat de leerling een leerarbeidsovereenkomst aangaat met Metalent voor de duur van 2 of 3 jaar. De leerling is derhalve in dienst bij Metalent. De leerling gaat gemiddeld 1 dag per week naar school (bijv. een ROC-opleiding) en 1 dag per week naar de bedrijfsvakschool. Verder werkt en leert de leerling 3 dagen per week bij het leer/werkbedrijf. De reguliere BOL-opleidingen die de ROC’s aanbieden kennen dit format niet. Hier is sprake van een standaard opleidingstraject en vindt de leerling zelf moeilijk goede stageplaatsen. De BOL-opleidingen kennen een succespercentage dat substantieel lager ligt.

Metalent haalt dit hoge succespercentage door de spil te vormen voor de leerling/student in de driehoek tussen school, bedrijfsvakschool en bedrijf. De consulent van Metalent zorgt als begeleider en coach van de leerling voor de contacten tussen leerling en zijn of haar ouders/verzorgers en de school, het leerbedrijf en de bedrijfsvakschool. Metalent zoekt voor haar beroepsrichtingen zelf de leer/werkplekken bij de bedrijven die voldoen aan de eisen die aan een opleidingsbedrijf gesteld worden.

Het bedrijf betaalt aan Metalent een vast bedrag per maand. In dit bedrag zitten alle kosten die nodig zijn om de leerling te laten werken en leren: salaris, aandeel werkgeverslasten, schoolopleidingskosten, kosten bedrijfsvakschool, persoonlijke beschermingsmiddelen (schoenen en kleding), reiskosten en begeleidingskosten Metalent.

Het grootste deel  van de opleidingskosten wordt  betaald door het leer/werkbedrijf. Verder worden een aantal kosten  gefund door ondermeer de scholingsfondsen in de metaal en metalektro en soms door middel van additionele subsidies.

Verhoging succespercentage door betere voorbereiding en voorkoming uitval:
Toch zijn er leerlingen die vanwege gedragsproblemen of  ontwikkelingsachterstand er niet in slagen om zich bij leerbedrijven te presenteren en daardoor niet de kans krijgen om te mogen starten met een BBL- opleidingstraject.

Deze doelgroep valt vaak voortijdig uit omdat zij veelal nog niet de vaardigheden hebben om in een gedisciplineerde omgeving te kunnen leren en werken.

De leerling dient dan weer zelf te zorgen voor een school- en/of beroepsopleiding. Er bestaat dan geen mogelijkheid meer om deze jongeren in dienst te houden bij Metalent voor een bijscholingstraject. Daar is geen funding voor. Deze jongeren slagen er veelal niet meer in om een opleiding af te ronden en een passende werkkring te vinden.

Metalent zou graag nog meer leerlingen zien slagen in een vaste baan middels het BBL- leer/werkmodel en juist voor deze groep heeft Stichting Kruimeltje zich sterk gemaakt door een 3-tal kwetsbare leerlingen onder te brengen in een BBL- Basisopleiding bij Metalent in combinatie met de bedrijfsvakschool.

Zij hebben deze 14-weekse opleiding kunnen volgen  als voorbereiding op een overeenkomst met een leer/werkbedrijf. Zij hebben in de bedrijfsvakschool hiermee de gewenste beroepshouding en basis beroepsvaardigheden ontwikkeld om de start in een leerbedrijf wel succesvol te kunnen laten zijn. 

Het format houdt in dat de leerling met Metalent een leerarbeidsovereenkomst sluit voor 4 dagen per week. De leerling is dan voor bepaalde tijd in dienst bij Metalent, waarbij hij of zij 3 dagen per week op de bedrijfsvakschool zit en 1 dag op de theoretische opleiding (bijv. een ROC).

De funding van het project is geheel tot stand gekomen door ondersteuning van de donateurs van Stichting Kruimeltje. De 3 door Kruimeltje gesteunde leerlingen hebben allen na hun vooropleiding een BBL- opleidingstraject bij een leer/werkbedrijf gekregen en zijn na 2 jaar als volwaardig medewerker bij hun leer/werkbedrijf in dienst gekomen.

Voor verdere informatie over dit project:

René van Buuren

Bestuurslid Stichting Kruimeltje
0622-385381