Skip to main content

Stichting Kruimeltje

Humor, levenslust en doorzettingsvermogen, met deze drie eigenschappen was de Rotterdamse straatjongen Kruimeltje en zijn vriendje Moor, in het Rotterdam van de twintigerjaren behept en juist door de inzet van deze 3 eigenschappen heeft dit kleine dappere ventje vele harten geraakt. Humor, levenslust en doorzettingsvermogen, een ode aan Kruimeltje uit Rotterdam, is de inspiratie bron van onze Stichting.

Achtergrond

In Rotterdam en omgeving hebben veel kinderen en hun families, vaak vanaf de geboorte  al te maken met een kinderarts. De ontwikkeling van het jonge kind verloopt anders dan verwacht en er zijn grote zorgen. Bij deze kinderen wordt vaak na veel onderzoek, ziekenhuisbezoek, evt. operaties vastgesteld dat het kind een (erfelijke) aangeboren of verworven afwijking heeft of de verwachting is dat op een ander vlak een fysieke of geestelijke beperking de ontwikkeling van het kind zal beïnvloeden. Voor ouders betekent dit grote zorgen en onzekerheid hoe de toekomst er voor hun kind en het hele gezin uit zal zien.

Daarnaast zijn er natuurlijk ook kinderen, waarbij  in de eerste jaren blijkt dat zij niet helemaal mee kunnen komen. Dit wordt vaak bevestigd door buren of  familie. Later wordt duidelijker dat er iets aan de hand is met het kind in de reguliere kinderopvang en tijdens de gang naar school. Het kind reageert en ontwikkelt  zich anders dan eventuele broertjes, zusjes, buurkindjes, neefjes en nichtjes. Bezoeken aan huisarts, wijkteam en een multidisciplinair team van eerste lijns zorgprofessionals gaan een essentiële rol in het gezin spelen. Ouders zijn erg ongerust en maken zich grote zorgen wat dat nu voor de toekomst van hun kind en hun gezin betekent.

Dan is er ook een groep kinderen en hun ouders en familie,  die voor hun 18e levensjaar geconfronteerd worden met een ernstige verpleegkundige zorgvraag, of het ontstaan van een levensbedreigende ziekte zoals kanker of te maken krijgen met de gevolgen van een (erfelijke) aangeboren of verworven afwijking waar bij ook een palliatieve hulpvraag ontstaat. Het kind en het gezin krijgen te maken met mogelijk een verkorte levensverwachting en doen een beroep  op netwerken met betrekking  tot palliatieve zorg rondom het ernstig zieke kind.

Voor al deze kinderen met verschillende (medische) achtergrond en hun ouders en broertjes en zusjes zijn gelukkig organisaties, netwerken en instellingen, die zich intensief inzetten voor de verschillende (zorg)hulpvragen van het gezin.  Er is een goed zorgverzekeringsstelsel in Nederland. Ook krijgen kinder- en oudernetwerken steeds meer  zeggenschap en worden meer en meer betrokken in hoe we de zorg in Nederland voor het ernstig en chronisch zieke kind kunnen organiseren.  Echter net dat beetje extra wat buiten de zorgfinanciering valt van zorgverzekeraars of gemeenten geeft instellingen en organisaties en daarmee het individuele kind en ouders zoveel meer ontwikkelingskansen en levenslust.

Het is de bedoeling dat de middelen van de Stichting worden aangewend voor het (doen) leveren van een materiële en immateriële bijdrage aan (de zorg en begeleiding voor) kinderen en jongvolwassenen die intensieve en/of palliatieve zorg nodig hebben, hun levenslust en hun kwaliteit van leven door onder meer het (doen) verstrekken van materialen en inrichting die niet uit het reguliere (zorg)budget gefinancierd kunnen worden en het (doen) organiseren van activiteiten voor kinderen, jongvolwassenen die intensieve en/of palliatieve zorg nodig hebben en hun gezin.