Skip to main content

Projectaanvraag

Beste aanvrager,

Voor u het formulier gaat invullen, vragen wij kennis te nemen van de volgende voorwaarden. Het project waar u ondersteuning voor vraagt dient hier aan te voldoen.

  1. Het project dient in Rotterdam te zijn.
  2. Stichting Kruimeltje ondersteunt geen particuliere projecten.
  3. Het project dient voor langere tijd bij te dragen aan onze doelstellingen, dan wel blijvend van aard te zijn.
  4. Het project betreft de ondersteuning van kinderen en/of jongvolwassenen.
  5. De organisatie van de aanvrager maakt alleen gebruik van vrijwilligers en heeft een onbezoldigd bestuur.
  6. De aanvraag dient 3 tot 6 maanden voor aanvang van het project ingediend te worden.
  7. Stichting Kruimeltje focust op de ondersteuning van kleinschalige projecten tot een maximum van € 20.000.
  8. Co-financiering met andere sponsoren wordt gewaardeerd en aangemoedigd.

Stichting Kruimeltje beoordeelt 3 x per jaar de ingediende aanvragen, te weten op 1 januari, op 1 mei en op 1 oktober. Na toekenning van de ondersteuning dient de aanvrager na voltooiing van het project d.m.v. facturen en een sluitende recapitulatie van kosten en opbrengsten een verantwoording van het project aan Stichting Kruimeltje te overleggen.   

Na invulling en verzending van het formulier krijgt u een bevestigingsemail met een pdf met de door u ingevulde informatie. 

Vul onderstaand formulier zo volledig mogelijk in.

De organisatie

Contactpersoon

Doelstelling

Project

Achtergrond

Uitvoering

Resultaat

Financieel

Overige informatie

Overig

Wilt u bijvoegen: