Skip to main content

Drie jongerenkamers gedoneerd door Bosman fonds

Schenking vanuit het Bosmanfonds aan Stichting Kruimeltje Vanuit het Bosmanfonds wordt met groot genoegen een schenking verricht aan Stichting Kruimeltje. Het fonds is een nalatenschap van de heer Bosman aan de zusters van de Congregatie van Jesus, Maria en Josef. Deze congregatie was tot midden jaren 90 actief in de wijk Crooswijk en verbonden met de kerk van de Allerheiligste Verlosser en Heilige Barbara op de Crooswijkseweg. Vanwege de toenemende leeftijd en afnemende gezondheid van de zusters zijn zij uit Rotterdam weggegaan en deels naar het rusthuis van de congregatie gegaan en deels naar het Moederhuis in Den Bosch. Van de zusters die in Crooswijk actief waren is nog één in leven – zuster Teresia (Trees). Zij woont in Den Bosch. Het beheer van de nalatenschap is bij hun vertrek uit Rotterdam door de zusters JMJ overgedragen aan de parochie Verlosser-Barbara, omdat in de wilsbeschikking uitdrukkelijk Rotterdam (Crooswijk) als bestemmingsgebied wordt genoemd: “Ik benoem tot enig erfgenaam mijner gehele nalatenschap de Nederlandse Provincie van de Rooms Katholieke Religieuze Congregatie:Societeit van Jezus, Maria, Jozef (..) met het verzoek het verkregene zoveel mogelijk in te zetten voor het lenigen van de noden en problemen te Rotterdam, in het bijzonder in het werkgebied van het klooster aan de Crooswijkseweg 38” Door fusies is dit beheer nu overgenomen door de parochie H. Johannes.Na overleg met de zusters JMJ heeft het kerkbestuur toestemming gekregen om de middelen van de nalatenschap (“fonds Bosman”) in te zetten voor de inrichting van het Familiekerk-huis. De zusters zijn van oudsher zeer bewogen door het leed van kwetsbare kinderen en zeer gemotiveerd om bij te dragen aan het welzijn van kwetsbare kinderen en jongeren. Vandaar hun toestemming de gelden (enigszins) buiten de strikte grenzen van de wilsbeschikking te besteden.  De eerste stap hierin is het financieren van 3 kamers voor de jongvolwassenen die begeleid zelfstandig gaan wonen. Een bedrag van 25 000 Euro is vrijgemaakt om dit te realiseren. Mede namens de zusters van JMJ wens ik Stichting Kruimeltje veel zegen en inspiratie toe bij al het goede wat tot stand wordt gebracht in het voormalige kerk van de Heilige Familie. Met vriendelijke groet Lia van Wesenbeeck, penningmeester Parochie H.