Skip to main content

Samenwerking met Stichting Metalent

Stichting Kruimeltje wil zich in 2018 sterk maken om kwetsbare jongeren met een beperking met afstand tot de arbeidsmarkt te gaan ondersteunen.  Zo hebben we de samenwerking opgezocht met Stichting Metalent . Door intensieve samenwerking met bedrijven en beroepsonderwijs bevordert Metalent de instroom van jongeren in de metaal, metalektro, industrie en maritieme sector. Een mooi Rotterdams project en omgeving! Er is nog te weinig funding voor kwetsbare jongeren, die vanwege gedragsproblemen of ontwikkelingsachterstand er niet in slagen om zich bij leerbedrijven te presenteren en daardoor niet de kans krijgen om te mogen starten met een BBL- opleidingstraject. Dit houdt in dat leerlingen op basis van een leer/werkovereenkomst met Metalent en het leer/werkbedrijf voor 2 jaar 1 dag per week naar school gaan, 1 dag per week naar de bedrijfsvakschool gaan en 3 dagen per week werken en leren bij het leer/werkbedrijf. Metalent is uitermate succesvol met dit format: meer dan 80% van de BBL-leerlingen slaagt er in om na 2 jaar een baan te vinden. Voor de jongeren die zich hiervoor nog niet kunnen kwalificeren, wil Stichting Kruimeltje 5 tot 10 plekken realiseren in een nieuwe vooropleiding van Metalent, de BBL-Basisopleiding, waarbij deze leerlingen 3 dagen per week de juiste basisvaardigheden en gedrag aanleren op de bedrijfsvakschool in combinatie met 1 dag theoretische scholing op een ROC. Hierna kunnen deze leerlingen wel starten met een BBL-opleidingstraject. Dus Stichting Kruimeltje gaat zich sterk maken om deze 14 weken durende extra vooropleiding financieel voor deze jongeren te ondersteunen waarbij Metalent de extra begeleiding en structuur geeft, waardoor de jongeren veel meer kansen krijgen om zich een positie op de arbeidsmarkt te verwerven. Om 1 kwetsbare jongere dit intensieve opleidingstraject te kunnen aanbieden is 10.820 euro nodig. Dit is inclusief een vergoeding, reiskosten en bedrijfskleding zodat de leerling zich echt kan voorbereiden op een plek op de arbeidsmarkt en tevens uitgedaagd en ondersteund wordt waardoor een kans op een waardig bestaan maar bovenal kans op een vakman of vrouw te worden waar deze jongeren gelukkig van kunnen worden. Echt door extra tijd en aandacht te geven binnen een gestructureerd programma worden vaardigheden aangeleerd en worden kansen enorm vergroot mee te kunnen in de samenleving net als hun leeftijdsgenoten zonder beperking.