Skip to main content

Projecten

Stichting Kruimeltje ondersteunt zorgintensieve kinderen en jongvolwassenen die intensieve en/of palliatieve zorg en/of begeleiding nodig hebben met als doel deze kinderen en hun gezin meer kwaliteit van leven te geven en daarnaast ook hun zelfredzaamheid en weerbaarheid te vergroten. Stichting Kruimeltje bestaat sinds eind 2016 en heeft haar naamgenoot Kruimeltje als grote voorbeeld. Dit Rotterdamse straatjongetje uit het boek van Chris van Abkoude had – ondanks alle tegenslag – levenslust, humor en een flinke dosis doorzettingsvermogen.

Een kleine stichting met een grote passie voor haar doelgroep:

De aankoop en reparatie van tuigage voor Rijvereniging “de Hazelaar“

Als trouwe samenwerkingspartner en donateur van Stichting Werken als een Paard hebben we najaar 2022  de projectaanvraag van Rijvereniging  de Hazelaar kunnen honoreren. Alle zadels en tuigages zijn gerepareerd en de manege heeft twee nieuwe zadels met toebehoren kunnen aanschaffen. Met name de kinderen met een (meervoudige) beperking genieten tijdens de rijlessen hier enorm van. Ze worden nu veel beter ondersteund  en deinen mee op het ritme van het paard. Ze kunnen zo ontspannen en genieten van de aanraking, het gevoel en sommige kinderen zie je regie nemen met de teugels in hun handje. Dankbaar dat we hier aan bij hebben mogen dragen.(https://www.manegedehazelaar.nl/)

“Uit de startblokken”

Andrea Schimmer is de initiator en voorzitter van Stichting Designable. Het is haar ambitie om high end design te produceren, in samenwerking met jongeren met een beperking én een talent in vakmanschap. Zodat er een duidelijke (maatschappelijke) meerwaarde voor designer, maker en gebruiker wordt ervaren. Stg Kruimeltje heeft met plezier gedoneerd voor de opstart van een werkplaats /aankoop van de eerste materialen/begeleidingstraject /dagbesteding  voor jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt om zich te bekwamen in houtbewerking/meubel in relatie tot kunstobjecten. Wat fijn jongeren deze creativiteit te kunnen laten ontplooien!
(https://www.designable-rotterdam.nl/)

Bus voor Stichting Bont

Een mooie aanvraag bereikten ons van Stichting Bont. Zij wilden heel graag hun “autopark“ verduurzamen en waren op zoek naar een grote donatie voor een elektrisch bus voor 8 personen. Ze waren zo afhankelijk van het gemeentevervoer dat kinderen regelmatig  niet werden  opgehaald en dan een hele dag thuis bleven zitten, terwijl er zoveel te doen is bij Stichting Bont.  Met de nieuwe 8 peroons opel E Zafira kunnen ze hun geluk niet op en prijkt ons logo achter op de nieuwe Bontbus. We hebben hem al zien rijden!
(https://www.stichtingbont.nl/)

Sensorruimte voor de St. Mattheusschool

Berichtje van een dankbare directeur: De sensorruimte wordt gezien als een aanvulling op ons onderwijs aan kinderen met een verstandelijke beperking die zeer moeilijk lerend zijn. De sensoruimte is een ruimte binnen onze school waar leerlingen middels de zintuigen geprikkeld worden om ervaringen op te doen. Deze zintuigelijke ervaringen hebben enerzijds ontspanning als doel, zodat de plezierbeleving en het welbevinden van onze leerlingen verhoogd wordt.
Anderzijds wordt de sensorruimte ingezet om leerlingen te activeren waardoor gewerkt kan worden aan gerichte leerervaringen en het stimuleren van onderling contact.
Dankzij de donatie aan onze sensorruimte kunnen wij met een geavanceerde computer en nieuwe materialen ontwikkelingsgericht handelen en de activiteiten zoveel mogelijk laten aansluiten bij de belevingswereld, interesses en vaardigheden van onze leerlingen.
(https://www.zmlk.nl/)

Droomhuis Bramantestraat

Nadat in 2020 helaas besloten moest worden dat het Droomhuis in de H. Familiekerk in Rotterdam Noord niet door kon gaan, hebben onze partners CityKids en De Kinderzorg Kliniek niet stilgezeten. Zij hebben in Rotterdam Prinsenland een nieuwe locatie gevonden waar 3 van de 5 oorspronkelijke zorgfuncties toch gerealiseerd konden worden. Om deze locatie volledig kindvriendelijk te kunnen inrichten heeft Stichting Kruimeltje aan haar donateurs gevraagd om een gedeelte van de voor de H. Familiekerk bestemde gelden te mogen besteden aan de inrichting van dit kleinere Droomhuis. Op deze prachtige locatie zijn in januari 2021 de volgende zorgfuncties van start gegaan:

  • Het Verpleegkundig centrum van CityKids: 5 groepen van in totaal 24-40 kinderen met een intensieve verpleegkundige zorgvraag en een vroeghulp groep komen dagelijks naar het Droomhuis.
  • Het Ontdekkingscentrum van CityKids: 3 groepen van in totaal 18-24 kinderen. Dit zijn kinderen die meervoudig beperkt zijn en een vorm van dagbesteding krijgen. Ook zij komen dagelijks naar het Droomhuis.

Daarnaast zal in oktober 2021 De Kinderzorg Kliniek starten in het Droomhuis. In dit Zelfstandige BehandelCentrum zullen in 4 poliklinische spreekkamers kinderen met verschillende aandoeningen terecht kunnen voor een dagbehandeling gericht op het chronisch zieke kind. Een multidisciplinair team van eerste en tweede lijns zorgprofessionals maken zich sterk voor geïntegreerde en gecoördineerde zorg.

Werken als een paard (W.A.E.P.)

Stichting Kruimeltje ondersteunt sinds  maart 2021 een initiatief van de Stichting Trustfonds Hippische Alliantie Rotterdam. Met W.A.E.P. zet deze stichting zich met diverse sociaal-maatschappelijke projecten in  voor kinderen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Stichting Kruimeltje ondersteunt specifiek een project voor kinderen uit het speciaal onderwijs met het autismespectrum, het downsyndroom of met een verstandelijke beperking, waarbij zij onder schooltijd deelnemen aan een therapeutisch jaarprogramma met de inzet van paarden. Stichting Kruimeltje draagt voor 3 jaar bij aan de kosten van de inhoud van het dagprogramma, de inzet van de betrokken instructeurs van Rijvereniging “De Hazelaar” en het van vervoer van de kinderen van en naar de deelnemende scholen en de manege.

H. Familiekerk en Pastorie

Stichting Kruimeltje heeft zich jarenlang ingezet om samen met Stichting Behoud Heilige Familiekerk en Medisch Kindzorg Instelling CityKids de al jaren leegstaande H. Familiekerk in Rotterdam Noord om te te toveren naar een voor Nederland uniek gezondheidscentrum voor het ernstig (chronisch) zieke kind in Rotterdam en omstreken. Dit is uiteindelijk om diverse redenen niet gelukt. Onder het tabblad nieuws kunt u over de ontwikkelingen van de laatste jaren lezen.

Wat wel gelukt is, is het beschermd wonen project in de Pastorie van de H. Familiekerk. Sinds twee jaar wonen er 11 jongeren met autisme of een verstandelijke beperking in een woongroep met begeleiding.

BBL-basisopleiding Metalent

Stichting Kruimeltje heeft zich in 2018 en 2019 ingezet  om kwetsbare jongeren met een beperking met  afstand tot de arbeidsmarkt te ondersteunen. Daarvoor hebben we de samenwerking  opgezocht  met  Stichting Metalent . Door intensieve samenwerking met ouders/verzorgers,  bedrijven en beroepsonderwijs bevordert Metalent de instroom van jongeren in de metaal, metalektro, industrie en maritieme sector. Hierbij wordt iedere jongere persoonlijk begeleid door een jobcoach. Stichting Kruimeltje heeft gedurende deze periode voor 2 jongeren de bovengenoemde basisopleiding gefaciliteerd. Een mooi project met een echte Rotterdamse signatuur!

Er is nog te weinig funding voor  kwetsbare jongeren,  die vanwege gedragsproblemen of  ontwikkelingsachterstand er niet in slagen om zich bij leerbedrijven te presenteren en daardoor niet de kans krijgen om te mogen starten met een BBL- opleidingstraject.