Skip to main content

Bijeenkomst ondernemers en fondsen

Op maandag 11 juni a.s vindt een bijeenkomst plaats voor ondernemers en fondsen die open staan voor sponsoring (in geld of natura) voor de inrichting van de Pastorie en het kinderexpertisecentrum dat in de Heilige Familiekerk komt. Interesse, dan zien we u graag op 11 juni. Klik hier voor de uitnodiging.

Samenwerking met Stichting Metalent

Stichting Kruimeltje wil zich in 2018 sterk maken om kwetsbare jongeren met een beperking met afstand tot de arbeidsmarkt te gaan ondersteunen.  Zo hebben we de samenwerking opgezocht met Stichting Metalent . Door intensieve samenwerking met bedrijven en beroepsonderwijs bevordert Metalent de instroom van jongeren in de metaal, metalektro, industrie en maritieme sector. Een mooi Rotterdams project en omgeving! Er is nog te weinig funding voor kwetsbare jongeren, die vanwege gedragsproblemen of ontwikkelingsachterstand er niet in slagen om zich bij leerbedrijven te presenteren en daardoor niet de kans krijgen om te mogen starten met een BBL- opleidingstraject. Dit houdt in dat leerlingen op basis van een leer/werkovereenkomst met Metalent en het leer/werkbedrijf voor 2 jaar 1 dag per week naar school gaan, 1 dag per week naar de bedrijfsvakschool gaan en 3 dagen per week werken en leren bij het leer/werkbedrijf. Metalent is uitermate succesvol met dit format: meer dan 80% van de BBL-leerlingen slaagt er in om na 2 jaar een baan te vinden. Voor de jongeren die zich hiervoor nog niet kunnen kwalificeren, wil Stichting Kruimeltje 5 tot 10 plekken realiseren in een nieuwe vooropleiding van Metalent, de BBL-Basisopleiding, waarbij deze leerlingen 3 dagen per week de juiste basisvaardigheden en gedrag aanleren op de bedrijfsvakschool in combinatie met 1 dag theoretische scholing op een ROC. Hierna kunnen deze leerlingen wel starten met een BBL-opleidingstraject. Dus Stichting Kruimeltje gaat zich sterk maken om deze 14 weken durende extra vooropleiding financieel voor deze jongeren te ondersteunen waarbij Metalent de extra begeleiding en structuur geeft, waardoor de jongeren veel meer kansen krijgen om zich een positie op de arbeidsmarkt te verwerven. Om 1 kwetsbare jongere dit intensieve opleidingstraject te kunnen aanbieden is 10.820 euro nodig. Dit is inclusief een vergoeding, reiskosten en bedrijfskleding zodat de leerling zich echt kan voorbereiden op een plek op de arbeidsmarkt en tevens uitgedaagd en ondersteund wordt waardoor een kans op een waardig bestaan maar bovenal kans op een vakman of vrouw te worden waar deze jongeren gelukkig van kunnen worden. Echt door extra tijd en aandacht te geven binnen een gestructureerd programma worden vaardigheden aangeleerd en worden kansen enorm vergroot mee te kunnen in de samenleving net als hun leeftijdsgenoten zonder beperking.

Activiteiten voor Stichting Kruimeltje

De afgelopen maanden zijn er tal van activiteiten georganiseerd voor Stichting Kruimeltje. Niet alleen door bedrijven, kerken, serviceclubs,  sportclubs en scholen maar juist ook door particulieren. Denk daarbij aan een verjaardag,  een huwelijk en een afscheid i.v.m. pensioen. Mevrouw Franken, de heer Heesterbeek, de heer Gevaerts, mevrouw ten Cate en de heer en mevrouw Moerkerken en jullie gasten heel hartelijk bedankt voor jullie donaties!

Wij hopen uiteraard dat meer mensen deze mooie voorbeelden volgen.

Heeft u een leuk idee voor een activiteit voor Stichting Kruimeltje, neem dan contact op met Nicoline Cornelissen,

Eerste Kruimeltje’s wisseltrofee uitgereikt aan Tommy Wang in de Familiekerk

Zaterdag 23 september jl. vond de Denksportdag Rotterdam Noord plaats, dit jaar op een nieuwe locatie: de Heilige Familiekerk die nu nog leeg staat. Binnenkort gaat de verbouwing van de kerk van start en naar verwachting zal eind 2018 een uniek kinderzorgcentrum haar deuren open. Vooruitlopend hierop werd tijdens de Denksportdag extra aandacht geschonken aan kinderen & jongeren met een beperking. De opening van de dag werd gedaan door organisator Adri Helfrich, samen met Nicoline Cornelissen, bestuurslid Stichting Kruimeltje en Kubra Murt, de Rotterdamse rolstoelvlogger. In samenwerking met Stinafo – Stichting Nationaal Fonds Het Gehandicapte Kind – werden jongeren met een beperking extra gestimuleerd om mee te doen aan 2 simultaanpartijen tegen 2 oud kampioenen: Schaken tegen Tea Lanchava en dammen tegen Ton Sybrands. De meeste partijen werden (uiteraard) verloren door de tegenstanders van de oud-Kampioenen.  Tommy haalde er een welverdiende remise uit! Naast schaken en dammen waren er ook andere denksporten zoals tric-trac, 468-schaak en mahjong. De kinderen van Stichting Bont deden volop mee en genoten van het potje square for chess! Alhoewel het plezier het belangrijkste was, waren er ook prijzen te winnen. Zo ging de eerste Kruimeltje’s wisseltrofee naar de 11-jarige Tommy Wang, die net als alle andere kampioenen straalde van oor tot oor. Het was mooi om te zien dat iedereen aan deze denksportdag mee kon doen, jong en oud, ziek en gezond, met of zonder beperking. Denksport is een serieuze bezigheid maar levert de spelers ook veel plezier op. Een mooie dag om op terug te kijken met speciale dank aan de organisatie van Denksportdag Rotterdam Noord, de vrijwilligers, Stichting voor het behoud van de Heilige Familiekerk, Stichting Stinafo en onze sponsors Dixi en Spoca.

Sporten in de Familiekerk

Vol verwachting klopten vele kinderharten van de jongens en meisjes van reguliere basisschool Imelda, Chr. Speciaal Basisonderwijs Bergkristal en Medische Kindzorg Instelling CityKids toen vrijdag 22 september 2017 om 09.00 uur door Nicoline Cornelissen, bestuur Stichting Kruimeltje en Rein Lander, oprichter Stichting Pallieter, het startsein werd gegeven voor de sportdag in de Heilige Familiekerk.  Kinderen trokken die dag gezamenlijk op, met én zonder beperking, ziek of gezond. Samen met de vele ouders, leraren, medewerkers en vrijwilligers van Stichting Present was het een bijzondere dag in een bijzondere omgeving. Met elkaar werden diverse sporten en spellen beoefend. Iedereen deed vol enthousiasme mee. Er waren poffertjes, lekkere broodjes en drankjes en voor alle kinderen uiteraard een groen / oranje Kruimeltje medaille. De lieve vragen van gezonde kinderen, wanneer de “zieke” kindjes kwamen om mee te spelen, waren hartverwarmend en ze hebben dan ook met elkaar zichtbaar genoten.  Het was genieten van al die lachende gezichtjes en die twinkelende oogjes. Wat waren ze trots op hun welverdiende medaille! Eén van de CityKids medewerkers schreef ons later een bedankje met deze woorden: Wát hebben de kinderen (en wijzelf) genoten. Het was leuk te zien dat de kinderen van de andere scholen interesse toonde in ‘onze’ kinderen. Even kietelen, aan het lachen maken of een ‘mag ze bij ons komen zitten?’…inclusie ten top! Mooi om te zien. Bedankt dat jullie dit voor ons mogelijk hebt gemaakt! Namens de kinderen wil Stichting Kruimeltje iedereen heel hartelijk bedanken die deze sportieve feestdag mogelijk gemaakt heeft: Gemeente Rotterdam, Barry Emons, Frans van de Polder, Rotterdam sportsupport, Excelsior4All, Stichting Present, HelloPrint, Gaaf! verhuur, Spoca, lunchroom Leuk, Stichting Pallieter en uiteraard de 3 instellingen zelf die de dag georganiseerd hebben: Imeldaschool, CSBO Bergkristal en CityKids. Samen kunnen we zoveel meer! Medewerkers van HelloPrint Rotterdam hebben een filmpje gemaakt. Via Stichting Present hebben zij tijdens de sportdag meegeholpen als vrijwilligers om van deze dag een feestdag voor de kinderen te maken. Kijk, hoor en geniet mee hoe zij deze dag beleefd hebben.

Drie jongerenkamers gedoneerd door Bosman fonds

Schenking vanuit het Bosmanfonds aan Stichting Kruimeltje Vanuit het Bosmanfonds wordt met groot genoegen een schenking verricht aan Stichting Kruimeltje. Het fonds is een nalatenschap van de heer Bosman aan de zusters van de Congregatie van Jesus, Maria en Josef. Deze congregatie was tot midden jaren 90 actief in de wijk Crooswijk en verbonden met de kerk van de Allerheiligste Verlosser en Heilige Barbara op de Crooswijkseweg. Vanwege de toenemende leeftijd en afnemende gezondheid van de zusters zijn zij uit Rotterdam weggegaan en deels naar het rusthuis van de congregatie gegaan en deels naar het Moederhuis in Den Bosch. Van de zusters die in Crooswijk actief waren is nog één in leven – zuster Teresia (Trees). Zij woont in Den Bosch. Het beheer van de nalatenschap is bij hun vertrek uit Rotterdam door de zusters JMJ overgedragen aan de parochie Verlosser-Barbara, omdat in de wilsbeschikking uitdrukkelijk Rotterdam (Crooswijk) als bestemmingsgebied wordt genoemd: “Ik benoem tot enig erfgenaam mijner gehele nalatenschap de Nederlandse Provincie van de Rooms Katholieke Religieuze Congregatie:Societeit van Jezus, Maria, Jozef (..) met het verzoek het verkregene zoveel mogelijk in te zetten voor het lenigen van de noden en problemen te Rotterdam, in het bijzonder in het werkgebied van het klooster aan de Crooswijkseweg 38” Door fusies is dit beheer nu overgenomen door de parochie H. Johannes.Na overleg met de zusters JMJ heeft het kerkbestuur toestemming gekregen om de middelen van de nalatenschap (“fonds Bosman”) in te zetten voor de inrichting van het Familiekerk-huis. De zusters zijn van oudsher zeer bewogen door het leed van kwetsbare kinderen en zeer gemotiveerd om bij te dragen aan het welzijn van kwetsbare kinderen en jongeren. Vandaar hun toestemming de gelden (enigszins) buiten de strikte grenzen van de wilsbeschikking te besteden.  De eerste stap hierin is het financieren van 3 kamers voor de jongvolwassenen die begeleid zelfstandig gaan wonen. Een bedrag van 25 000 Euro is vrijgemaakt om dit te realiseren. Mede namens de zusters van JMJ wens ik Stichting Kruimeltje veel zegen en inspiratie toe bij al het goede wat tot stand wordt gebracht in het voormalige kerk van de Heilige Familie. Met vriendelijke groet Lia van Wesenbeeck, penningmeester Parochie H.

Sportieve feestdag op 22 september a.s.

Door het slechte weer vond de jaarlijkse sportdag van de kinderen van de naastgelegen basisschool Imelda dit keer plaats in de Familiekerk.  Alvast een voorproefje voor het sportieve evenement in september in de Familiekerk! Op vrijdag 22 september wordt er op initiatief van Stichting Kruimeltje een gezamenlijke sportieve feestdag in de Familiekerk georganiseerd voor alle kinderen van Medisch Kindzorg Instelling CityKids, van de Imeldaschool en van het speciaal onderwijs CSBO de Bergkristal. Gezamenlijk zullen kinderen met en zonder beperking, ziek en gezond het nieuwe schooljaar openen! Mocht u op welke manier dan ook deze activiteit willen ondersteunen,  wilt u dan contact opnemen met Nicoline Cornelissen,  bereikbaar via 0640419929 of info@stichtingkruimeltje.nl. Stichting Present,  Rotterdam Cares en Johanniter Nederland zullen vrijwilligers oproepen mee te doen, maar wilt u ook mee helpen,

Verbouwing Familiekerk gestart

De verbouwing van de heilige Familiekerk in Rotterdam Noord naar een uniek kinderzorgcentrum is gestart. nike air force 1 Op dit moment wordt de Pastorie verbouwd tot appartementen voor jongvolwassenen tussen de 16 en 23 jaar met een verstandelijke beperking.